Journummer utanför kontorstid

Journummer

Här hittar du telefonnummer till räddningstjänst, polis, ambulans, akutsjukvård, socialjouren, trygghetsjouren, nummer gällande kommunalt VA och så vidare.

Räddning och hälsa

 • Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.
 • Socialjouren Nordost: 08-410 200 40 (När socialtjänsten är stängd)
 • Trygghetsjouren: 0176-104 04 (Gäller endast äldre, hemtjänst)
 • Brandriskprognos: 0176-28 42 00
 • Räddningstjänstens insatsledare tel: 0176-715 92 (för ärenden relaterade till räddningstjänsten, som inte handlar om pågående olyckor eller akut fara)
 • Polisen, för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser: 114 14

Service

 • Norrtälje Vatten och Avfall – kommunalt avfall, vatten och avlopp: 0176-28 33 00
 • Norrtälje Vatten och Avfall – jourtömning av slam och fett: 0176-28 33 00
 • Felanmälan kommunala gator och parker Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Svevia jour (gäller när kontaktcenter är stängt) 010-458 11 85
  För Trafikverkets vägar kontakta Trafikverkets på 0771-921 921
 • Felanmälan Norrtälje Energi: El- och fjärrvärmejour 0176-718 20
 • Fastighetsjour, Redab (gäller när Kontaktcenter är stängt) 0176-27 65 00
 • Belysning Norrtälje hamn, Redab (gäller när Kontaktcenter är stängt) 0176-27 65 00